ELIMER

Nové sídlo spoločnosti

 

Spoločnosť ELIMER vznikla v roku 1999. Ponúkame pre našich zákazníkov komplexné služby v oblasti elektroinštalácií.

Naše zameranie je sústredené na projektovanie, realizáciu a servis silnoprúdových a slaboprúdových elektroinštalácií, meranie a reguláciu. Do nášho portfólia patria stavby z oblastí občianskej a priemyselnej výstavby, administratívne budovy, výrobné haly, logistické centrá a objekty určené na rezidenčné bývanie.
Naša spoločnosť vlastní oprávnenia, certifikáty a licencie, potrebné k projektovaniu a realizácii rôznych typov technológií v oblasti elektrických inštalácií. Spoločnosť ELIMER, a.s. má zavedený systém riadenia kvality podľa ISO 9001:2008. Získali sme oprávnenie, vydané Úradom pre reguláciu železničnej dopravy, na montáž a dodávky silnoprúdových a slaboprúdových elektroinštalácií v objektoch Železníc Slovenskej republiky.  Firma má vydanú licenciu na poskytovanie technických služieb, na ochranu majetku a osôb – projektovanie, montáž, údržbu a revízie elektrických zabezpečovacích zariadení.

Ďalšiemu vzdelávaniu zamestnancov venuje spoločnosť nemalé úsilie a prostriedky a je to jeden z hlavných cieľov budovania a rozvoja spoločnosti. Ďalej sa firma rozhodla využiť potenciál svojich skúsených technikov a montážnikov a začala sa zaoberať s elektroinštaláciami „Inteligentných systémov riadenia budov“. Spoločnosť využíva vlastný stály odborný potenciál montážnych kapacít pre realizáciu projektov. Všetci pracovníci sú pravidelne školení v oblasti BOZP a PO, prác vo výškach a majú všetky potrebné osvedčenia a oprávnenia potrebné na činnosti, ktoré vykonávajú.

Spoločnosť ELIMER, a.s. sídli vo vlastných priestoroch v Novom Meste nad Váhom, kde pracuje vedenie firmy, projekčné, realizačné a servisné oddelenie. V priestoroch sídla sa nachádzajú sklady a priestory pre realizačnú prípravu.

 

Vybrané referencie

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave – II. Etapa, dostavba a rekonštrukcia terminálu

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave – II. Etapa, dostavba a rekonštrukcia terminálu

ZKW Slovakia s.r.o. – Rozšírenie výrobného areálu ZKW Krušovce

ZKW Slovakia s.r.o. – Rozšírenie výrobného areálu ZKW Krušovce

Administratívna budova NEW STEIN

Administratívna budova NEW STEIN

Výrobný závod Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. Kočovce, Nové Mesto nad Váhom

Výrobný závod Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. Kočovce, Nové Mesto nad Váhom

NEW STEIN Bratislava: Polyfunkčný súbor NEW STEIN

NEW STEIN Bratislava: Polyfunkčný súbor NEW STEIN

Výrobný závod VAILLANT

Výrobný závod VAILLANT

Relokácia výrobného závodu MAGNA

Relokácia výrobného závodu MAGNA

Distribučné centrum AMAZON

Distribučné centrum AMAZON

Esser
Siemens
Bosch
Aritech
Zettler
Lites
Ge Security
Adi Olympo
Paradox
ABB
Niko
Gira
Schrack
Seltek
Oez
Oms
Kopos
Legrand
Philips
Obo Bettermann
DIETZEL
Noves Trade
Axis
Sony
Mobotix
Alcatel
2N
Panasonic
Aktion
Honeywell
Wega
Elektročas
Elekon
Fluke
Vuki
Rittal
Panduit
Solarix
Draka
DATWYLER
BELDEN
Nexans
Signamax
Ecolan
AMP Tyco Electronics
Keline
Grunding
Humax
Iddigital