ELIMER

Nové sídlo spoločnosti

 

Spoločnosť ELIMER pôsobí na trhu od roku 1999. Ponúkame pre našich zákazníkov komplexné služby v oblasti elektroinštalácií. Naše zameranie je sústredené na projektovanie, realizáciu, servis a údržbu silnoprúdových a slaboprúdových elektroinštalácií. Do nášho portfólia patria stavby z oblastí občianskej a priemyselnej výstavby, administratívne budovy, obchodné centrá, výrobné a logistické haly a objekty určené na rezidenčné bývanie.

Naša spoločnosť vlastní potrebné oprávnenia, certifikáty a licencie k projektovaniu, realizácii a servisu rôznych typov technológií v oblasti elektrických inštalácií. Spoločnosť ELIMER, a.s. má zavedený systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 a taktiež vlastní certifikát systému manažérstva environmentu ISO 14001:2015. Získali sme taktiež oprávnenie, vydané Úradom pre reguláciu železničnej dopravy, na montáž a dodávky silnoprúdových a slaboprúdových elektroinštalácií v objektoch Železníc Slovenskej republiky. Firma má vydanú licenciu na poskytovanie technických služieb, na ochranu majetku a osôb – projektovanie, montáž, údržbu a revízie elektrických zabezpečovacích zariadení.

Ďalšiemu vzdelávaniu zamestnancov a taktiež dodržiavaniu BOZP venuje spoločnosť nemalé úsilie a prostriedky a je to jeden z hlavných cieľov budovania a rozvoja spoločnosti. Naša spoločnosť využíva vlastný stály vysoký potenciál svojich skúsených technikov a montážnikov a preto sa zaoberáme aj s elektroinštaláciami Inteligentných systémov riadenia budov. Všetci pracovníci sú pravidelne školení v oblasti BOZP a PO, prác vo výškach a majú všetky potrebné osvedčenia a oprávnenia potrebné na činnosti, ktoré vykonávajú.

Spoločnosť ELIMER, a.s. sídli vo vlastných priestoroch v Novom Meste nad Váhom, kde pracuje vedenie firmy, projekčné, realizačné a servisné oddelenie. V priestoroch sídla sa nachádzajú sklady a priestory pre realizačnú prípravu. V roku 2018 sme sa rozhodli naše pôsobenie rozšíriť smerom bližšie k zákazníkom v Bratislave a vznikla naša pobočka na ulici Vajnorská 142, kde máme projektantov, prípravárov zákaziek, obchodné a realizačné oddelenie. Ďalším dôležitým rozhodnutím vedenia spoločnosti bolo zriadiť pobočku aj v Košiciach, aby sme mohli efektívnejšie realizovať a riadiť zákazky na východnom Slovensku a tak isto sa starať o servis a údržbu našich zrealizovaných stavieb aj v tejto časti SR.

 

Esser
Siemens
Bosch
Aritech
Zettler
Lites
Ge Security
Adi Olympo
Paradox
ABB
Niko
Gira
Schrack
Seltek
Oez
Oms
Kopos
Legrand
Philips
Obo Bettermann
DIETZEL
Noves Trade
Axis
Sony
Mobotix
Alcatel
2N
Panasonic
Aktion
Honeywell
Wega
Elektročas
Elekon
Fluke
Vuki
Rittal
Panduit
Solarix
Draka
DATWYLER
BELDEN
Nexans
Signamax
Ecolan
AMP Tyco Electronics
Keline
Grunding
Humax
Iddigital
Nové mesto nad VáhomBratislavaKošice