Servisná činnosť

Naša činnosť nekončí len odovzdaním diela, zabezpečujeme záručný a pozáručný servis realizovaného diela podľa platných legislatívnych noriem a vyhlášok. V prípade potreby zmluvne poskytujeme HOTLINE servis s nástupom na zásah do niekoľkých hodín.

Oblasť servisu je v spoločnosti ELIMER, a.s. reprezentovaná samostatným oddelením, poskytujúcim after-sales podporu pre zrealizované projekty. Úspešnosť servisnej podpory spoločnosť zakladá na pravidelných školeniach a zvyšovaniu odbornej spôsobilosti zamestnancov. Tlak na poskytovanie kvalitných služieb sa prejavuje na neustálom zvyšovaní počtu zamestnancov a prostriedkov zabezpečujúcich kvalitné služby. Pre projekty špeciálneho významu sú určené nadštandardné servisné služby, vytvárané na mieru pre konkrétne projekty. Pre vysoko kladené požiadavky zabezpečenie spoľahlivosti nasadených technológií spoločnosť ponúka outsourcingové služby.

Špecifickú oblasť poskytovania servisnej činnosti tvoria Servisné zmluvy, ktorých plnenie je viazané na legislatívne požiadavky prevádzky niektorých špecifických technológií ako sú Elektrické požiarne signalizácie a Požiarny rozhlas. Taktiež zákazníkom zabezpečujeme periodické revízie elektrických inštalácií a revízie elektrických spotrebičov podľa STN 33 15 00.

Vybrané referencie

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave – II. Etapa, dostavba a rekonštrukcia terminálu

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave – II. Etapa, dostavba a rekonštrukcia terminálu

Rozšírenie výrobného areálu ZKW Krušovce

Rozšírenie výrobného areálu ZKW Krušovce

Administratívna budova NEW STEIN

Administratívna budova NEW STEIN

Výrobný závod Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. Kočovce, Nové Mesto nad Váhom

Výrobný závod Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. Kočovce, Nové Mesto nad Váhom

NEW STEIN Bratislava: Polyfunkčný súbor NEW STEIN

NEW STEIN Bratislava: Polyfunkčný súbor NEW STEIN

Výrobný závod VAILLANT

Výrobný závod VAILLANT

Relokácia výrobného závodu MAGNA

Relokácia výrobného závodu MAGNA

Distribučné centrum Amazon

Distribučné centrum Amazon

Esser
Siemens
Bosch
Aritech
Zettler
Lites
Ge Security
Adi Olympo
Paradox
ABB
Niko
Gira
Schrack
Seltek
Oez
Oms
Kopos
Legrand
Philips
Obo Bettermann
DIETZEL
Noves Trade
Axis
Sony
Mobotix
Alcatel
2N
Panasonic
Aktion
Honeywell
Wega
Elektročas
Elekon
Fluke
Vuki
Rittal
Panduit
Solarix
Draka
DATWYLER
BELDEN
Nexans
Signamax
Ecolan
AMP Tyco Electronics
Keline
Grunding
Humax
Iddigital
Nové mesto nad VáhomBratislavaKošice