Elektrické zabezpečovacie systémy - EZS

Systémy EZS zabezpečujú elektronickú ochranu objektov a majetku pred narušiteľmi, slúžia k ochrane objektov proti krádeži vlámaním, sabotáži a na ochranu pracovníkov objektu proti prepadnutiu. Spoľahlivo reagujú na pohyb nepovolaných osôb, slúžia k signalizácii miesta narušenia chráneného systému a okamžite zabezpečia prenos informácií organizácii, ktorá zabezpečuje ochranu objektu. V prípade neoprávneného narušenia ústredňa vyvoláva poplach pomocou lokálnych alebo vzdialených hlásičov, prípadne aktivuje externé zariadenia, napr. záznamové zariadenie videosystému, elektromechanické zábrany a pod. EZS nie je už len izolovaný systém, ale je možné ho využiť v spolupráci s inými systémami ochrany objektov- napr. CCTV, EPS, systém dochádzky atď. Medzi snímacie zariadenia patrí snímač pohybu, detektor rozbitia skla, snímač deštrukčných hlukov, magnetický kontakt, tiesňové tlačidlo, detektor dymu, detektor horľavých plynov, detektor zaplavenia prípadne otrasové detektory. EZS je v súčasnosti už štandardnou a neoddeliteľnou súčasťou ochrany budov nielen v pracovnej sfére, ale i v bytových objektoch. Súvisí to so stále vyššou potrebou dôslednej ochrany hmotného majetku, údajov a dát. Pre našich zákazníkov zabezpečujeme kvalitnú vstupnú analýzu rizík daného objektu a následne profesionálne spracovaný realizačný projekt, dodávku, inštaláciu, oživenie a kompletný servis zariadenia. Naše systémy musia splnať požiadavky platných predpisov a normy STN EN 50131-1. Kladieme dôraz na využívanie všetkých technologických noviniek v tomto odbore.

Integrované bezpečnostné systémy
Návrh integrovaných bezpečnostných systémov vychádza zo znalosti jednotlivých oblastí zabezpečovacej techniky a jej aplikáciu v praxi. Pri realizácii obzvlášť citlivých objektov je potrebné účinne ochrániť objekt pred akýmkoľvek narušením alebo inakším spôsobom porušenia bezpečnostnej bariéry. Pre takto definovanú požiadavku je nutné integrovať a zosúladiť viaceré zabezpečovacie technológie do jedného spolupracujúceho celku, dávajúcu ucelenú a skutočnú informáciu o stave objektu. Jednotlivé systémy v takomto riešení musia aktívne reagovať na alarmové stavy, tj. musia umožňovať pri každej akcii previesť adekvátnu reakciu. Pre tento účel sa využívajú integrované systémy obsahujúce EZS, Perimetrické závory, CCTV, Prístupový systém, EPS a pod.
Prvoradou podmienkou pre úspešné odladenie takéhoto integrovaného systému je dokonalá znalosť jednolivých častí z praxe a neustály kontakt s najmodernejšími technológiami a poznatkami z tejto oblasti.

Spoločnosť ELIMER, a.s. na základe dlhoročných skúseností realizuje integrované bezpečnostné systémy pre najnáročnejších investorov z oblasti rezortov a privátnych sídiel. Hlavný dôraz je kladený na neustále vzdelávanie a získavanie nových informácií na základe ktorých je možné náročným klientom ponúknuť optimálny systém integrovaného zabezpečenia objektu.

Vybrané referencie

Pozrieť všetky
Pridaj sa k nám

Pridaj sa k nám

Pridajte sa k nám a staňte sa členom
nášho tímu

Zaujímavé finančné
ohodnotenie a motivujúce odmeňovanie
Podpora vzdelávania zamestnancov
Firemné spoločenské
aktivity pre zamestnancov
a ich rodiny
Esser
Siemens
Bosch
Aritech
Zettler
Lites
Ge Security
Adi Olympo
Paradox
ABB
Niko
Gira
Schrack
Seltek
Oez
Oms
Kopos
Legrand
Philips
Obo Bettermann
DIETZEL
Noves Trade
Axis
Sony
Mobotix
Alcatel
2N
Panasonic
Aktion
Honeywell
Wega
Elektročas
Elekon
Fluke
Vuki
Rittal
Panduit
Solarix
Draka
DATWYLER
BELDEN
Nexans
Signamax
Ecolan
AMP Tyco Electronics
Keline
Grunding
Humax
Iddigital
Nové mesto nad VáhomBratislavaKošice