Elektrické požiarne signalizácie - EPS

Systém EPS sleduje a vyhodnocuje možné riziká požiarnej situácie v chránených objektoch. Slúži na ochranu osôb a majetku pred vznikajúcim požiarom spôsobom včasného varovania a následným predchádzaním vzniku životunebezpečných situácií. V objektoch sú nainštalované opticko-dymové, tepelné, tlačidlové prípadne iné snímače, ktoré reagujú pri požiari a pomocou výstražných zariadení ako sirény a majáky, akusticky alebo opticky signalizujú jeho vznik. Ak ústredňa vyhodnotí a lokalizuje vznik požiaru, informuje osoby určené na vykonanie zásahu, aktivuje hasiace zariadenia, evakuačný rozhlas, dymové klapky, ovláda požiarne dvere a iné zariadenia ktoré zabraňujú rozšíreniu požiaru.

Návrh a inštaláciu systému EPS je nutné previesť tak, aby komunikoval so systémami a náväznými zariadeniami v budove, s ktorými tvorí jeden funkčný celok určený pre minimalizáciu ohrozenia majetku a osôb. Elektrická požiarna signalizácia je navrhovaná a a realizovaná v zmysle vyhlášky č. 94/2002 a 726/2002 Zb.Zákonov a súborom noriem EN54 a ďalších.

Systémy EPS je možné, spoločne s celým radom iných zabezpečovacích a varovných systémov, integrovať do nadriadeného systému, ktorého úlohou je združovať všetky hlásenia monitorovať stavy všetkých technologických, elektronických a elektrických zariadení budov a objektov.

Návrhnúť, vyprojektovať a zrealizovať systém EPS tak, aby spĺňal prevádzkové a legislatívne požiadavky, je možné iba s predchádzajúcimi skúsenosťami v tejto oblasti. Najviac inštalácií máme realizovaných v objektoch administratívnych budov, priestoroch výrobných a skladových hál, hotelov a objektov určených na bývanie. Nutnosť realizácie EPS popisuje Požiarna správa, ktorá je súčasťou každého projektu výrobných hál, obytných komplexov a administratívnych budov. Prevádzka systémov EPS vyžaduje neustálu kontrolu inštalovaných zariadení v zmysle Vyhlášky č.726/2002 Z.z.

Vybrané referencie

Pozrieť všetky
Pridaj sa k nám

Pridaj sa k nám

Pridajte sa k nám a staňte sa členom
nášho tímu

Zaujímavé finančné
ohodnotenie a motivujúce odmeňovanie
Podpora vzdelávania zamestnancov
Firemné spoločenské
aktivity pre zamestnancov
a ich rodiny
Esser
Siemens
Bosch
Aritech
Zettler
Lites
Ge Security
Adi Olympo
Paradox
ABB
Niko
Gira
Schrack
Seltek
Oez
Oms
Kopos
Legrand
Philips
Obo Bettermann
DIETZEL
Noves Trade
Axis
Sony
Mobotix
Alcatel
2N
Panasonic
Aktion
Honeywell
Wega
Elektročas
Elekon
Fluke
Vuki
Rittal
Panduit
Solarix
Draka
DATWYLER
BELDEN
Nexans
Signamax
Ecolan
AMP Tyco Electronics
Keline
Grunding
Humax
Iddigital
Nové mesto nad VáhomBratislavaKošice