Kamerové systémy a priemyselná televízia - CCTV

Kamerové systémy slúžia na elektronickú ochranu objektov, využívajú sa na doplnenie funkcionality elektronických zabezpečovacích systémov, ale i ako zariadenia pre kontrolu výrobných liniek a iných procesov. Vytvárajú obrazový záznam sledovaného priestoru. V súvislosti s veľmi rýchlym rozvojom digitálneho spôsobu snímania a záznamu obrazu (IP) sa už veľmi často nejedná o samostatný systém, ale o integrované zariadenie systémov EZS alebo dátových a telekomunikačných systémov. Obraz je prenášaný dátovou infraštruktúrou (IP kamery, kamerové IP servery), nahrávaný vo forme vysokokvalitného digitálneho videa. Existuje tiež možnosť diaľkového sledovania kamier (mobilný telefón, tablet atd'.), videoarchivácie a vyhľadávania záznamov a multi- kamerového obrazu. U ponúkaných systémoch je možné polohovanie kamier z obrazovky PC, využitie vnútorných a vonkajších kamier, kamier s nočným videním a pod. Pre zabezpečenie ochrany objektov je možné využiť rôznu úroveň zabezpečenia, v závislosti od dôležitosti a významu sledovaného objektu – od ekonomických až po HiTech riešenia.

Špecifická oblasť využitia kamerových systémov je vyhodnocovanie záznamu z kamier pomocou sofistikovaných SW prostriedkov. Táto oblasť sa využíva pre identifikáciu osôb v obzvlášť citlivých objektoch pre predchádzanie narušenia objektu nežiaducimi osobami, odloženia podozrivých batožín a pod. Komplexné systémy realizované pomocou sofistikovaných kamerových prvkov zvyšujú spoľahlivosť zabezpečenia bezpečnosti sledovaných objektov, eliminujú ľudské chyby a šetria prevádzkové náklady na bezpečnosť.

Predpokladom účinnej bezpečnosti objektu je dokonalá znalosť technologických možností navrhovaných systémov a ich správneho umiestnenia. Spoločnosť ELIMER, a.s. realizuje projekciu a realizáciu CCTV riešení na základe skúseností z každého typu objektov – výrobné haly, rezidencie, kongresové sály, hotelové komplexy, verejné priestranstvá a pod. Predpokladom spoľahlivej prevádzky CCTV systémov je údržba zariadení a ich udržiavanie v 100% kondícii. Pre každý objekt je požadovaný iný stupeň zabezpečenia a spracovania výstupov, preto je nutné citlivo zvoliť pre každý objekt iný prístup k archivácie dát, ich spracovaniu a integrácii do nadriadených systémov. Úroveň poskytovaných riešení a služieb najviac preveria realizácie v oblasti rezidencií, kde je kladený obzvlášť výrazne dôraz na komfortnosť systému a splnenie najnáročnejších očakávaní.

Vybrané referencie

Pozrieť všetky
Pridaj sa k nám

Pridaj sa k nám

Pridajte sa k nám a staňte sa členom
nášho tímu

Zaujímavé finančné
ohodnotenie a motivujúce odmeňovanie
Podpora vzdelávania zamestnancov
Firemné spoločenské
aktivity pre zamestnancov
a ich rodiny
Esser
Siemens
Bosch
Aritech
Zettler
Lites
Ge Security
Adi Olympo
Paradox
ABB
Niko
Gira
Schrack
Seltek
Oez
Oms
Kopos
Legrand
Philips
Obo Bettermann
DIETZEL
Noves Trade
Axis
Sony
Mobotix
Alcatel
2N
Panasonic
Aktion
Honeywell
Wega
Elektročas
Elekon
Fluke
Vuki
Rittal
Panduit
Solarix
Draka
DATWYLER
BELDEN
Nexans
Signamax
Ecolan
AMP Tyco Electronics
Keline
Grunding
Humax
Iddigital
Nové mesto nad VáhomBratislavaKošice