Projektovanie

Elektrické zabezpečovacie systémy - EZS

Systémy EZS zabezpečujú elektronickú ochranu objektov a majetku pred narušiteľmi, slúžia k ochrane objektov proti krádeži vlámaním, sabotáži a na ochranu pracovníkov objektu proti prepadnutiu. Spoľahlivo reagujú na pohyb nepovolaných osôb, slúžia k signalizácii miesta narušenia chráneného systému a okamžite zabezpečia prenos informácií organizácii, ktorá zabezpečuje ochranu objektu. V prípade neoprávneného narušenia ústredňa vyvoláva poplach pomocou lokálnych alebo vzdialených hlásičov, prípadne aktivuje externé zariadenia, napr. záznamové zariadenie videosystému, elektromechanické zábrany a pod. EZS nie je už len izolovaný systém, ale je možné ho využiť v spolupráci s inými systémami ochrany objektov- napr. CCTV, EPS, systém dochádzky atď. Medzi snímacie zariadenia patrí snímač pohybu, detektor rozbitia skla, snímač deštrukčných hlukov, magnetický kontakt, tiesňové tlačidlo, detektor dymu, detektor horľavých plynov, detektor zaplavenia prípadne otrasové detektory. EZS je v súčasnosti už štandardnou a neoddeliteľnou súčasťou ochrany budov nielen v pracovnej sfére, ale i v bytových objektoch. Súvisí to so stále vyššou potrebou dôslednej ochrany hmotného majetku, údajov a dát. Pre našich zákazníkov zabezpečujeme kvalitnú vstupnú analýzu rizík daného objektu a následne profesionálne spracovaný realizačný projekt, dodávku, inštaláciu, oživenie a kompletný servis zariadenia. Naše systémy musia splnať požiadavky platných predpisov a normy STN EN 50131-1. Kladieme dôraz na využívanie všetkých technologických noviniek v tomto odbore.

Integrované bezpečnostné systémy
Návrh integrovaných bezpečnostných systémov vychádza zo znalosti jednotlivých oblastí zabezpečovacej techniky a jej aplikáciu v praxi. Pri realizácii obzvlášť citlivých objektov je potrebné účinne ochrániť objekt pred akýmkoľvek narušením alebo inakším spôsobom porušenia bezpečnostnej bariéry. Pre takto definovanú požiadavku je nutné integrovať a zosúladiť viaceré zabezpečovacie technológie do jedného spolupracujúceho celku, dávajúcu ucelenú a skutočnú informáciu o stave objektu. Jednotlivé systémy v takomto riešení musia aktívne reagovať na alarmové stavy, tj. musia umožňovať pri každej akcii previesť adekvátnu reakciu. Pre tento účel sa využívajú integrované systémy obsahujúce EZS, Perimetrické závory, CCTV, Prístupový systém, EPS a pod.
Prvoradou podmienkou pre úspešné odladenie takéhoto integrovaného systému je dokonalá znalosť jednolivých častí z praxe a neustály kontakt s najmodernejšími technológiami a poznatkami z tejto oblasti.

Spoločnosť ELIMER, a.s. na základe dlhoročných skúseností realizuje integrované bezpečnostné systémy pre najnáročnejších investorov z oblasti rezortov a privátnych sídiel. Hlavný dôraz je kladený na neustále vzdelávanie a získavanie nových informácií na základe ktorých je možné náročným klientom ponúknuť optimálny systém integrovaného zabezpečenia objektu.

Vybrané referencie

Expedičné centrum DC32 LPP FULFILLMENT CENTER

Expedičné centrum DC32 LPP FULFILLMENT CENTER

Administratívna budova Poštová

Administratívna budova Poštová

Logistické centrum INVEST4SEE - haly DC1 a DC2

Logistické centrum INVEST4SEE - haly DC1 a DC2

NEW STEIN Bratislava: Polyfunkčný súbor NEW STEIN

NEW STEIN Bratislava: Polyfunkčný súbor NEW STEIN

Hala Bratislava Etapa II - DC9 BMW, Senec

Hala Bratislava Etapa II - DC9 BMW, Senec

TRW Automotive Nové Mesto nad Váhom – Rozšírenie výrobného závodu I.etapa

TRW Automotive Nové Mesto nad Váhom – Rozšírenie výrobného závodu I.etapa

Logistické centrum LIFESTYLE – Nové Mesto nad Váhom, novostavba

Logistické centrum LIFESTYLE – Nové Mesto nad Váhom, novostavba

Výrobný závod MAGNA SLOVTECA, s.r.o., novostavba Nové Mesto nad Váhom

Výrobný závod MAGNA SLOVTECA, s.r.o., novostavba Nové Mesto nad Váhom

STOP SHOP Dubnica nad Váhom

STOP SHOP Dubnica nad Váhom

Logistické centrum LOG CENTER (ProLogis DC5), novostavba Rakoľuby, Nové Mesto nad Váhom

Logistické centrum LOG CENTER (ProLogis DC5), novostavba Rakoľuby, Nové Mesto nad Váhom

Administratívna budova SCP MONDI Ružomberok, novostavba

Administratívna budova SCP MONDI Ružomberok, novostavba

Administratívna budova NAFTA, a.s., novostavba, Plavecký Štvrtok

Administratívna budova NAFTA, a.s., novostavba, Plavecký Štvrtok

Obchodné centrum Michalovce

Obchodné centrum Michalovce

Výrobná hala KAISER a STURM, Krakovany, novostavba

Výrobná hala KAISER a STURM, Krakovany, novostavba

Výrobný závod Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. Kočovce, Nové Mesto nad Váhom

Výrobný závod Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. Kočovce, Nové Mesto nad Váhom

Prologis DC2, Novostavba Logistické centrum C&A, Beckov, Nové Mesto nad Váhom, novostavba

Prologis DC2, Novostavba Logistické centrum C&A, Beckov, Nové Mesto nad Váhom, novostavba

Nákupné stredisko Family Center, novostavba Piešťany

Nákupné stredisko Family Center, novostavba Piešťany

Donovalský pivovar, novostavba, Donovaly

Administratívna budova NEW STEIN

Administratívna budova NEW STEIN

Odletová hala – Letisko Poprad – Tatry

Odletová hala – Letisko Poprad – Tatry

Výrobný závod REUTTER

Výrobný závod REUTTER

Terminál A1 Letiska M. R. Štefánika

Terminál A1 Letiska M. R. Štefánika

TRW Automotive Nové Mesto nad Váhom – výrobný závod novostavba

TRW Automotive Nové Mesto nad Váhom – výrobný závod novostavba

Kia Žilina, novostavba výrobného závodu

Kia Žilina, novostavba výrobného závodu

Europa Shopping center Zvolen

Europa Shopping center Zvolen

Železničná stanica Nové Mesto nad Váhom, rekonštrukcia

Železničná stanica Nové Mesto nad Váhom, rekonštrukcia

Železničná stanica Piešťany, rekonštrukcia

Železničná stanica Piešťany, rekonštrukcia

Velux Partizánske – výrobná hala s administratívou, novostavba

Velux Partizánske – výrobná hala s administratívou, novostavba

VOLVO Petrovany – predajné centrum, novostavba

VOLVO Petrovany – predajné centrum, novostavba

WELLNESS HOTEL CHOPOK, novostavba, Demänovská dolina

WELLNESS HOTEL CHOPOK, novostavba, Demänovská dolina

Vydavateľstvo JAGA Bratislava – administratívna budova, novostavba

Vydavateľstvo JAGA Bratislava – administratívna budova, novostavba

SCHINDLER Competence Centre Dunajská Streda

SCHINDLER Competence Centre Dunajská Streda

Stop Shop Liptovský Mikuláš – obchodné centrum, novostavba

Stop Shop Liptovský Mikuláš – obchodné centrum, novostavba

Parkville Bratislava – obytný komplex, novostavba

Parkville Bratislava – obytný komplex, novostavba

Zuckmann Villa, rekonštrukcia, Piešťany

Nemocnica Krásna Hôrka - Rekonštrukcia objektu na Centrum NTS SR

Nemocnica Krásna Hôrka - Rekonštrukcia objektu na Centrum NTS SR

Nákupné centrum Vajnoria, novostavba

Möbelix Prešov – Obchodný dom, novostavba

Möbelix Prešov – Obchodný dom, novostavba

MC REAL Nitra - administratívna budova, novostavba

MC REAL Nitra - administratívna budova, novostavba

MEVIS Slovakia, s.r.o.

MEVIS Slovakia, s.r.o.

Minebea Bratislava – výrobná hala s administratívou, novostavba

Möbelix Banská Bystrica – Obchodný dom, novostavba

Möbelix Banská Bystrica – Obchodný dom, novostavba

Möbelix Košice – Obchodný dom, novostavba

Möbelix Košice – Obchodný dom, novostavba

Möbelix Nitra, novostavba

Möbelix Nitra, novostavba

Kardio fitness centrum Bratislava, Brno, novostavba

Kardio fitness centrum Bratislava, Brno, novostavba

HAMILTON HOUSE ,Rajská 9,Bratislava

HAMILTON HOUSE ,Rajská 9,Bratislava

Georg Bratislava – sídlo spoločnosti, novostavba

Fakultná nemocnica Brno - Bohunice, novostavba

Fakultná nemocnica Brno - Bohunice, novostavba

AU Optronics Slovakia – výrobná a montážna hala s administratívou Trenčín

AU Optronics Slovakia – výrobná a montážna hala s administratívou Trenčín

Kaufland Galanta – obchodné centrum

Vybrané referencie

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave – II. Etapa, dostavba a rekonštrukcia terminálu

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave – II. Etapa, dostavba a rekonštrukcia terminálu

Rozšírenie výrobného areálu ZKW Krušovce

Rozšírenie výrobného areálu ZKW Krušovce

Administratívna budova NEW STEIN

Administratívna budova NEW STEIN

Výrobný závod Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. Kočovce, Nové Mesto nad Váhom

Výrobný závod Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. Kočovce, Nové Mesto nad Váhom

NEW STEIN Bratislava: Polyfunkčný súbor NEW STEIN

NEW STEIN Bratislava: Polyfunkčný súbor NEW STEIN

Výrobný závod VAILLANT

Výrobný závod VAILLANT

Relokácia výrobného závodu MAGNA

Relokácia výrobného závodu MAGNA

Distribučné centrum Amazon

Distribučné centrum Amazon

Esser
Siemens
Bosch
Aritech
Zettler
Lites
Ge Security
Adi Olympo
Paradox
ABB
Niko
Gira
Schrack
Seltek
Oez
Oms
Kopos
Legrand
Philips
Obo Bettermann
DIETZEL
Noves Trade
Axis
Sony
Mobotix
Alcatel
2N
Panasonic
Aktion
Honeywell
Wega
Elektročas
Elekon
Fluke
Vuki
Rittal
Panduit
Solarix
Draka
DATWYLER
BELDEN
Nexans
Signamax
Ecolan
AMP Tyco Electronics
Keline
Grunding
Humax
Iddigital
Nové mesto nad VáhomBratislavaKošice