Elektroinštalácie s inteligentným systémom riadenia KNX

Systém inteligentného riadenia elektroinštalácií budov v sebe zahŕňa automatické ovládanie všetkých technologických, elektrotechnických a elektrických zariadení v budove, napr.: osvetlenie, žalúzie a rolety, kúrenie, klimatizácia, audio a video technika, zavlažovacie systémy a pod..

Systém dokáže spínať, regulovať, merať a sledovať určité stavy, o ktorých spracováva hlásenia, následne predáva ďalej do nadradených riadiacich a riadených systémov, alebo sám vykonáva určité zmeny. Takto umožňuje vzájomné prepojenie rôznych, na prvý pohľad autonómnych systémov ako napríklad osvetlenie, zabezpečovací systém, kúrenie, ozvučenie či kamery.

Systém KNX (predtým EIB) je otvorená medzinárodná platforma umožňujúca vzájomné prepojenie komunikujúcich prvkov systému od rôznych výrobcov. Systém KNX komunikuje po dvoj-vodičovej dátovej zbernici, ktorá umožňuje vzájomné prepojenie a komunikáciu medzi jednotlivými prvkami. Podľa druhu spracovávanej informácie riadiaca jednotka vydáva povely na vykonanie rôznych zmien – akcií v riadenom inteligentnom systéme. KNX predstavuje integrované riešenie pre obytné aj prevádzkové „inteligentné“ budovy.

Spoločnosť ELIMER, a.s. je realizačným partnerom spoločnosti ABB, s.r.o. pre oblasť komplexných Inteligentných inštalácií z portfólia ABB. Najviac inštalácií sa realizuje v oblasti občianskej výstavby a výstavby reprezentačných objektov a rezidencií. Realizácie v tejto oblasti patria medzi najnáročnejšie z pohľadu prevedenia, naprogramovania a parametrizácie všetkých zariadení. Pri realizácii takýchto inštalácií je nutná úzka kooperácia s dodávateľmi technológií a samotná povaha diela a investora predpokladá náročného zákazníka s dôrazom na precíznosť a vysokú spoľahlivosť. Každá realizácia sa začína osobnými konzultáciami a prezentáciami riešení, po ktorých nasleduje projekcia a samotná realizácia. Požiadavka na vysokú spoľahlivosť a prevádzkovú údržbu kladie vysoké požiadavky na servisnú podporu

V rámci tejto činnosti sa vyčleňuje časť kapacít pre realizáciu špeciálnych projektov z oblasti Inteligentných elektroinštalácií, v oblasti rezortov a administratívnych centier. Náročnosť pre pôsobenie a orientáciu sa v tejto oblasti vyžaduje neustále zvyšovanie odbornosti pracovníkov, preto sú pre projekty v tejto oblasti vyčlenené personálne a materiálne kapacity s najvyšším potenciálom.

Pridaj sa k nám

Pridaj sa k nám

Pridajte sa k nám a staňte sa členom
nášho tímu

Zaujímavé finančné
ohodnotenie a motivujúce odmeňovanie
Podpora vzdelávania zamestnancov
Firemné spoločenské
aktivity pre zamestnancov
a ich rodiny
Esser
Siemens
Bosch
Aritech
Zettler
Lites
Ge Security
Adi Olympo
Paradox
ABB
Niko
Gira
Schrack
Seltek
Oez
Oms
Kopos
Legrand
Philips
Obo Bettermann
DIETZEL
Noves Trade
Axis
Sony
Mobotix
Alcatel
2N
Panasonic
Aktion
Honeywell
Wega
Elektročas
Elekon
Fluke
Vuki
Rittal
Panduit
Solarix
Draka
DATWYLER
BELDEN
Nexans
Signamax
Ecolan
AMP Tyco Electronics
Keline
Grunding
Humax
Iddigital
Nové mesto nad VáhomBratislavaKošice