Štruktúrované kabeláže a optické siete

Základom komunikačnej infraštruktúry „ inteligentných budov“ je štruktúrovaná kabeláž, ktorá zabezpečuje prenos dát, hlasu a obrazu po tej istej fyzickej kabeláži. Káblové rozvody sú ukončené v zásuvkách a v prepojovacích paneloch, ktoré sú umiestnené v dátových rozvádzačoch spolu s aktívnymi prvkami, riadiacimi a zabezpečujúcimi prístup k internetu, hlasovým službám a dátam. Pomocou súčasných systémov je možné realizovať pevné dátové spojenia so životnosťou je 25 – 30 rokov s parametrami umožňujúcim prispôsobeniu sa budúcim definíciám prenosových a komunikačných protokolov, je možné deklarovať vysokú variabilitu umožňujúcu budúce zmeny a presun technológie siete pri organizačných zmenách.

Optické siete sa navrhujú na prepojenie väčších vzdialeností medzi budovami, v stavebných areáloch, ako chrbtovú vertikálnu sieť vo výškových budovách a už aj ako horizontálne prepojenie v rámci jedného podlažia, ak dĺžka segmentu presahuje 90 m. Pre porovnanie s metalickým káblom je možné optické vlákno použiť v multimodovom prevedení do dĺžky 2000 m, pričom nestráca na výkonnosti.

Najnáročnejšie inštalácie dátových sietí sa realizujú pri výstavbe dátových centier, ktoré slúžia na úschovu a spracovanie veľkého množstva dát v bezpečných priestoroch veľkých inštitúcii a v administratívno-korporatívnej sfére budovanej systémom tenkých klientov. V tejto oblasti sa využívajú technológie na ktoré sú kladené najvyššie požiadavky prevádzky s čím súvisia nároky na precíznosť realizácie takýchto sietí.

Projekt a inštalácia dátových sietí sa riadi podľa základnej medzinárodnej normy ISO/IEC 11801 2nd edition, ktorá stanovuje štruktúru, topológiu a technické požiadavky na komponenty a prenosovú cestu. Stanovuje tiež parametre a metódy pre testovanie inštalovaných kabeláži. Kvalitne zrealizovaná inštalácia je podložená certifikovaným meraním s výsledným meracím protokolom. Dlhoročné skúsenosti spoločnosti ELIMER, a.s. s realizáciou dátových sietí umožňujú spoločnosti podieľať sa na realizácii dátových centier, ktoré patria medzi najnáročnejšie inštalácie z tejto oblasti. Udržiavať trend s postupom nových technológií je nutné zabezpečovať neustálym zvyšovaním odbornosti pracovníkov pracujúcich s dátovými sieťami a vyhľadávaním partnerov poskytujúcim kvalitné prvky a káblové systémy.

Vybrané referencie

Pozrieť všetky
Pridaj sa k nám

Pridaj sa k nám

Pridajte sa k nám a staňte sa členom
nášho tímu

Zaujímavé finančné
ohodnotenie a motivujúce odmeňovanie
Podpora vzdelávania zamestnancov
Firemné spoločenské
aktivity pre zamestnancov
a ich rodiny
Esser
Siemens
Bosch
Aritech
Zettler
Lites
Ge Security
Adi Olympo
Paradox
ABB
Niko
Gira
Schrack
Seltek
Oez
Oms
Kopos
Legrand
Philips
Obo Bettermann
DIETZEL
Noves Trade
Axis
Sony
Mobotix
Alcatel
2N
Panasonic
Aktion
Honeywell
Wega
Elektročas
Elekon
Fluke
Vuki
Rittal
Panduit
Solarix
Draka
DATWYLER
BELDEN
Nexans
Signamax
Ecolan
AMP Tyco Electronics
Keline
Grunding
Humax
Iddigital
Nové mesto nad VáhomBratislavaKošice