Projektovanie

Hlasová signalizácia požiaru - HSP

Ozvučenie objektov slúži v prvom rade na zaistenie bezpečnej evakuácie rozsiahlych objektov pri akomkoľvek nebezpečenstve. Spoločne s inými bezpečnostnými systémami, napr. EPS a pod. má za úlohu včasným varovaním pri vznikajúcom nebezpečenstve zabezpečiť ochranu osôb a majetku. Realizovaný systém musí zodpovedať súboru noriem EN54 a vyhláške č. 94/2004 Ministerstva vnútra SR, kde sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a používaní stavieb, v ktorých sa predpokladá pohyb viac ako 200 osôb. Hlasová signalizácia požiaru a jej ústredňa nadväzuje a komunikuje s požiarnou ústredňou resp. iným poplachovým zariadením. Umožňuje , adresne smerovať správy do dotknutej časti objektu, riadiť evakuáciu osôb s ohľadom na bezpečné opustenie nebezpečnej časti objektu. Najmodernejšie systémy integrujú svoju funkčnosť do systémov ochrany objektov (EZS, EPS, SKV) na základe ich digitálneho prepojenia a široko programovateľných riadiacich jednotiek systému ozvučenia a komplexných nadriadených systémov (C4, SBI...)

Druhou oblasťou využitia ozvučenia objektov je komerčná oblasť. Profesionálne ozvučenie sa využíva vo verejných priestoroch pre vysielanie reklamných spotov, zábavných programov, hudby a k príležitostným hláseniam objektov letísk, kongresových hál, hotelov a hypermarketov. Návrh komerčného ozvučenia objektov vychádza z presných výpočtov a návrhov prostredníctvom počítačových programov na základe tvaru, charakteru umiestnenia a použitých materiálov pri výstavbe objektu.

Špecifickú oblasť ozvučenia tvorí ozvučenie voľných priestranstiev v rámci systémov včasného varovania v blízkosti objektov s potrebou prevádzkovania takýchto systémov a v rámci systémov varovania v oblasti civilnej ochrany.

Realizácia ozvučenia objektov vyžaduje predchádzajúce praktické skúsenosti a teoretické odborné predpoklady. Spoločnosť ELIMER, a.s. realizuje systémy ozvučenia od projekcie cez realizáciu až k servisu a údržbe. V prípade realizácie hlasovéj signalizácia požiaru vychádza projekcia a realizácia z požiadaviek Požiarnej správy a vyžaduje úzku spoluprácu s bezpečnostnými zložkami na strane projektanta stavby. Najrozsiahlejšie inštalácie tvoria výrobné haly, veľké obchodné centrá a administratívne budovy. Špecifická oblasť, vyžadujúca predchádzajúce skúsenosti s projekciou ozvučenia, sú kongresové haly a hotelové komplexy.

Vybrané referencie

Nemocnica svätého Michala – rekonštrukcia

Nemocnica svätého Michala – rekonštrukcia

Expedičné centrum DC32 LPP FULFILLMENT CENTER

Expedičné centrum DC32 LPP FULFILLMENT CENTER

OC CITY PARK ROVINKA

OC CITY PARK ROVINKA

Priemyselný a logistický areál Šášovské Podhradie

Priemyselný a logistický areál Šášovské Podhradie

Sihot park

Sihot park

Lidl Nové Mesto nad Váhom

Lidl Nové Mesto nad Váhom

Immopark Žilina

Immopark Žilina

DC2b P3 Nová Polhora

DC2b P3 Nová Polhora

Priemyselný park Panattoni

Priemyselný park Panattoni

Rozšírenie výrobného areálu ZKW Krušovce

Rozšírenie výrobného areálu ZKW Krušovce

Univerzitná nemocnica Martin

Univerzitná nemocnica Martin

NUSCH - Výstavba pavilónu detského kardiocentra

NUSCH - Výstavba pavilónu detského kardiocentra

Administratívna budova Poštová

Administratívna budova Poštová

Logistické haly PNK - DC31-32

Logistické haly PNK - DC31-32

Výrobný závod HELLA - haly H4 a H6

Výrobný závod HELLA - haly H4 a H6

Remodeling Kaufland Trnava

Remodeling Kaufland Trnava

Distribučné centrum Amazon

Distribučné centrum Amazon

Výrobný závod FREUDENBERG

Výrobný závod FREUDENBERG

Výrobný závod BADERTSCHER

Výrobný závod BADERTSCHER

Logistické centrum INVEST4SEE - haly DC1 a DC2

Logistické centrum INVEST4SEE - haly DC1 a DC2

Relokácia výrobného závodu MAGNA

Relokácia výrobného závodu MAGNA

Výrobný závod VAILLANT

Výrobný závod VAILLANT

Obchodné centrum Myjava

Obchodné centrum Myjava

Výrobný závod Plastic Omnium

Výrobný závod Plastic Omnium

NEW STEIN Bratislava: Polyfunkčný súbor NEW STEIN

NEW STEIN Bratislava: Polyfunkčný súbor NEW STEIN

Hala Bratislava Etapa II - DC9 BMW, Senec

Hala Bratislava Etapa II - DC9 BMW, Senec

TRW Automotive Nové Mesto nad Váhom – Rozšírenie výrobného závodu I.etapa

TRW Automotive Nové Mesto nad Váhom – Rozšírenie výrobného závodu I.etapa

Logistické centrum LIFESTYLE – Nové Mesto nad Váhom, novostavba

Logistické centrum LIFESTYLE – Nové Mesto nad Váhom, novostavba

Výrobný závod MAGNA SLOVTECA, s.r.o., novostavba Nové Mesto nad Váhom

Výrobný závod MAGNA SLOVTECA, s.r.o., novostavba Nové Mesto nad Váhom

STOP SHOP Dubnica nad Váhom

STOP SHOP Dubnica nad Váhom

Logistické centrum LOG CENTER (ProLogis DC5), novostavba Rakoľuby, Nové Mesto nad Váhom

Logistické centrum LOG CENTER (ProLogis DC5), novostavba Rakoľuby, Nové Mesto nad Váhom

Administratívna budova SCP MONDI Ružomberok, novostavba

Administratívna budova SCP MONDI Ružomberok, novostavba

Administratívna budova NAFTA, a.s., novostavba, Plavecký Štvrtok

Administratívna budova NAFTA, a.s., novostavba, Plavecký Štvrtok

Katedra hudobnej výchovy UKF v Nitre, novostavba

Obchodné Centrum – Euronics TPD, Zvolen

Obchodné Centrum – Euronics TPD, Zvolen

Výrobná hala Halla Climate Control Slovakia, s.r.o. - I. a II. Etapa, novostavba Ilava

Výrobná hala Halla Climate Control Slovakia, s.r.o. - I. a II. Etapa, novostavba Ilava

Výrobná hala KAISER a STURM, Krakovany, novostavba

Výrobná hala KAISER a STURM, Krakovany, novostavba

Výrobný závod Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. Kočovce, Nové Mesto nad Váhom

Výrobný závod Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. Kočovce, Nové Mesto nad Váhom

Nákupné stredisko Family Center, novostavba Piešťany

Nákupné stredisko Family Center, novostavba Piešťany

Prologis DC2, Novostavba Logistické centrum C&A, Beckov, Nové Mesto nad Váhom, novostavba

Prologis DC2, Novostavba Logistické centrum C&A, Beckov, Nové Mesto nad Váhom, novostavba

Administratívna budova MC REAL novostavba Nitra

Administratívna budova MC REAL novostavba Nitra

Obchodné centrum Michalovce

Obchodné centrum Michalovce

Hanon Ilava - Plant 3 - Phase 1, novostavba

City Park Trnava

City Park Trnava

Administratívna budova NEW STEIN

Administratívna budova NEW STEIN

TRW Automotive Nové Mesto nad Váhom – výrobný závod novostavba

TRW Automotive Nové Mesto nad Váhom – výrobný závod novostavba

Terminál A1 Letiska M. R. Štefánika

Terminál A1 Letiska M. R. Štefánika

Odletová hala – Letisko Poprad – Tatry

Odletová hala – Letisko Poprad – Tatry

Kia Žilina, novostavba výrobného závodu

Kia Žilina, novostavba výrobného závodu

Europa Shopping center Zvolen

Europa Shopping center Zvolen

Gebruder Weiss Senec  I. a II. Etapa

Gebruder Weiss Senec I. a II. Etapa

WELLNESS HOTEL PATINCE, 4*, novostavba, Komárno

WELLNESS HOTEL PATINCE, 4*, novostavba, Komárno

Rekonštrukcia systému varovania a vyrozumenia obyvateľstva VARVYR, JEBO

Rekonštrukcia systému varovania a vyrozumenia obyvateľstva VARVYR, JEBO

Velux Partizánske – výrobná hala s administratívou, novostavba

Velux Partizánske – výrobná hala s administratívou, novostavba

Visteon Ilava I. – výrobná hala s administratívou, novostavba

Visteon Ilava I. – výrobná hala s administratívou, novostavba

Visteon Ilava II. – výrobná hala s administratívou, novostavba

Visteon Ilava II. – výrobná hala s administratívou, novostavba

VOLVO Petrovany – predajné centrum, novostavba

VOLVO Petrovany – predajné centrum, novostavba

WELLNESS HOTEL CHOPOK, novostavba, Demänovská dolina

WELLNESS HOTEL CHOPOK, novostavba, Demänovská dolina

WOSS Lužianky – výrobná hala s administratívou, novostavba

RŠKA Šamorín, gymnastická hala Šamorín

RŠKA Šamorín, gymnastická hala Šamorín

SCHINDLER Competence Centre Dunajská Streda

SCHINDLER Competence Centre Dunajská Streda

Stop Shop Liptovský Mikuláš – obchodné centrum, novostavba

Stop Shop Liptovský Mikuláš – obchodné centrum, novostavba

Stop Shop Púchov – obchodné centrum, novostavba

Sungwoo Ostrava – výrobná hala s administratívou, novostavba

Sungwoo Ostrava – výrobná hala s administratívou, novostavba

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie – Prístavba administratívno – prevádzkovej budovy, Bratislava

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie – Prístavba administratívno – prevádzkovej budovy, Bratislava

Plasmet Vráble – výrobná hala s administratívou, novostavba

Prologis Park, C&A – Jobstl Nové Mesto nad Váhom – výrobná hala s administratívou, novostavba Beckov

Prologis Park, C&A – Jobstl Nové Mesto nad Váhom – výrobná hala s administratívou, novostavba Beckov

Hala Presskam, novostavba, Devínska Nová Ves, Bratislava

Hala Presskam, novostavba, Devínska Nová Ves, Bratislava

Multikina Plzeň, ČR, novostavba

Multikina Plzeň, ČR, novostavba

Möbelix Trenčín

Möbelix Trenčín

Nákupné centrum Vajnoria, novostavba

Výrobný závod Nissens Čachtice II. Etapa – výrobná hala s administratívou novostavba, Čachtice, Nové Mesto nad Váhom

Výrobný závod Nissens Čachtice II. Etapa – výrobná hala s administratívou novostavba, Čachtice, Nové Mesto nad Váhom

Obchodné centrum Levice, novostavba

Obchodné centrum Levice, novostavba

Obchodné centrum Prešov, novostavba

Obchodné centrum Prešov, novostavba

Octagon Aréna, Šamorín, novostavba

Octagon Aréna, Šamorín, novostavba

Oerlikon Balzers Coating Slovakia s.r.o., priemyselný park Veľká Ida

Oerlikon Balzers Coating Slovakia s.r.o., priemyselný park Veľká Ida

Möbelix Prešov – Obchodný dom, novostavba

Möbelix Prešov – Obchodný dom, novostavba

MC REAL Nitra - administratívna budova, novostavba

MC REAL Nitra - administratívna budova, novostavba

MEVIS Slovakia, s.r.o.

MEVIS Slovakia, s.r.o.

MicroStep – Administratívno-vývojové centrum, novostavba, Bratislava

MicroStep – Administratívno-vývojové centrum, novostavba, Bratislava

Möbelix Banská Bystrica – Obchodný dom, novostavba

Möbelix Banská Bystrica – Obchodný dom, novostavba

Möbelix Košice – Obchodný dom, novostavba

Möbelix Košice – Obchodný dom, novostavba

Mobis Žilina – výrobná hala s administratívou, novostavba

Mobis Žilina – výrobná hala s administratívou, novostavba

Möbelix Nitra, novostavba

Möbelix Nitra, novostavba

ISOVER Bratislava – výrobná hala s administratívou

INA Kysucké Nové Mesto – výrobná hala s administratívou, novostavba

Kardio fitness centrum Bratislava, Brno, novostavba

Kardio fitness centrum Bratislava, Brno, novostavba

Kongresová sála, Šamorín, novostavba

Kongresová sála, Šamorín, novostavba

Korzo Shopping Park – Obchodné centrum, Bratislava, novostavba

Korzo Shopping Park – Obchodné centrum, Bratislava, novostavba

Kultúrno vzdelávacie centrum Púchov, rekonštrukcia

Hyundai Nošovice, ČR – výrobný závod, novostavba

Hyundai Nošovice, ČR – výrobný závod, novostavba

HYSCO Nošovice – výrobná hala s administratívou, novostavba

HYSCO Nošovice – výrobná hala s administratívou, novostavba

HELLA SLOVAKIA SIGNAL-LIGHTING S.R.O. - SO 01 LABORATÓRIUM, Bánovce nad Bebravou

HELLA SLOVAKIA SIGNAL-LIGHTING S.R.O. - SO 01 LABORATÓRIUM, Bánovce nad Bebravou

HAMILTON HOUSE ,Rajská 9,Bratislava

HAMILTON HOUSE ,Rajská 9,Bratislava

Fakultná nemocnica Brno - Bohunice, novostavba

Fakultná nemocnica Brno - Bohunice, novostavba

Modernizácia vzdelávacieho zariadenia Ekonomickej univerzity vo Virte

Logistické centrum Letisko M.R. Štefánika Bratislava, novostavba pre DHL

DeMiclén Levice – výrobná hala s administratívou

Cassovia Retailpark - 1 etapa – Decodom

Cassovia Retailpark - 1 etapa – Decodom

Cityfarma Nové Mesto nad Váhom – sídlo spoločnosti, sieť lekární, novostavba

Cityfarma Nové Mesto nad Váhom – sídlo spoločnosti, sieť lekární, novostavba

City Center Zvolen – obchodné centrum, novostavba

Centrum TRNITÁ, Brno – administratívny komplex, novostavba

Centrum TRNITÁ, Brno – administratívny komplex, novostavba

Brose Kopřivnica – výrobná hala s administratívou, novostavba

Brose Kopřivnica – výrobná hala s administratívou, novostavba

AU Optronics Slovakia – výrobná a montážna hala s administratívou Trenčín

AU Optronics Slovakia – výrobná a montážna hala s administratívou Trenčín

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave – II. Etapa, dostavba a rekonštrukcia terminálu

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave – II. Etapa, dostavba a rekonštrukcia terminálu

Administratívna budova a sklad

Administratívna budova a sklad

ABSOLUTIO Piešťany - administratívna budova

ABSOLUTIO Piešťany - administratívna budova

AB Ružinovská – administratívna budova

AB Ružinovská – administratívna budova

Alcan Levice – výrobná hala s administratívou

Alcan Levice – výrobná hala s administratívou

ASUS Ostrava – výrobná hala s administratívou

ASUS Ostrava – výrobná hala s administratívou

Big Box Poprad – obchodné centrum

Big Box Poprad – obchodné centrum

Kaufland Galanta – obchodné centrum

Pankl Automotive Topoľčany – výrobná hala s administratívou, novostavba

Pankl Automotive Topoľčany – výrobná hala s administratívou, novostavba

Vybrané referencie

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave – II. Etapa, dostavba a rekonštrukcia terminálu

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave – II. Etapa, dostavba a rekonštrukcia terminálu

Rozšírenie výrobného areálu ZKW Krušovce

Rozšírenie výrobného areálu ZKW Krušovce

Administratívna budova NEW STEIN

Administratívna budova NEW STEIN

Výrobný závod Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. Kočovce, Nové Mesto nad Váhom

Výrobný závod Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. Kočovce, Nové Mesto nad Váhom

NEW STEIN Bratislava: Polyfunkčný súbor NEW STEIN

NEW STEIN Bratislava: Polyfunkčný súbor NEW STEIN

Výrobný závod VAILLANT

Výrobný závod VAILLANT

Relokácia výrobného závodu MAGNA

Relokácia výrobného závodu MAGNA

Distribučné centrum Amazon

Distribučné centrum Amazon

Esser
Siemens
Bosch
Aritech
Zettler
Lites
Ge Security
Adi Olympo
Paradox
ABB
Niko
Gira
Schrack
Seltek
Oez
Oms
Kopos
Legrand
Philips
Obo Bettermann
DIETZEL
Noves Trade
Axis
Sony
Mobotix
Alcatel
2N
Panasonic
Aktion
Honeywell
Wega
Elektročas
Elekon
Fluke
Vuki
Rittal
Panduit
Solarix
Draka
DATWYLER
BELDEN
Nexans
Signamax
Ecolan
AMP Tyco Electronics
Keline
Grunding
Humax
Iddigital
Nové mesto nad VáhomBratislavaKošice